Egzamin Gimnazjalny.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi informuje, że mimo trwającego strajku nauczycieli i pracowników niepedagogicznych placówki egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasity odbędą się w planowanym terminie.