Od marca do listopada 2017 bierzemy udział w projekcie Teatru CHOREA "Przestrzeń kultury", w ramach którego odbywają się prezentacje spektakli i koncertów wraz z omówieniem oraz cykl warsztatów taneczno-muzyczne.
Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.