Wyjazd ekologiczno - przyrodniczy za nami...

W dniach 18-22.09.2017 mieliśmy okazję wspólnie bawić się i uczyć podczas wyjazdu ekologiczno-przyrodniczego! Spędziliśmy 5 dni w ośrodku Nadwarciański Gród w miejscowości Załęcze Wielkie.
Badaliśmy jakość wody, astronomicznych, biegaliśmy na orientacje, poznawaliśmy ptaki i grzyby. O tym jak przydatna jest znajomość tego, co nas otacza przekonaliśmy się podczas grzybobrania i spacerów oraz spędzając czas z wędką nad rzeką. 

Wzięliśmy także udział w konkursie na najlepszy koktajl. Warzywa i owoce nie są wcale takie straszne! Być może ta impreza na stałe zagości w naszym szkolnym kalendarzu. 

Wyjazd odbył się w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.