„Edukacyjne SOS”

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W 2017 r.:

 

 1

Zajęcia z języka angielskiego

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

2

Zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

3

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

4

Doposażenie pracowni szkolnych Gim 54 w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych

maj-czerwiec

5

Wyposażenie Gim 54 w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

maj-czerwiec

6

Doposażenie Gim 54 w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 maj-czerwiec

7

Szkolenie w zakresie korzystania z narzędzi TIK

czerwiec-grudzień

8

Warsztaty psychospołeczne

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

9

Zajęcia z zakresu TIK

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

10

Superwizja

3.06, 23.09, 21.10, 16.12

11

Coaching

27.05, 2.09, 7.10, 18.11

12

Prowadzenie diagnozy i terapii pedagogicznej i psychologicznej

luty-czerwiec, wrzesień-grudzień

13

Wyjazd przyrodniczo-ekologiczny

18-22 września