Bieżące informacje

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zmierzające do indywidualizacji procesu kształcenia realizowane w ramach projektu rozpoczną się w dniu 4.09.2018 roku i prowadzone będą zgodnie z planem zajęć umieszczonym w zakładce plan zajęć.

W dniu 7.05.2018 roku wzięliśmy udział w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jest to bardzo ciekawe miejsce, wszystkiego można dotknąć, sprawdzić jak działa, poznać naukowe wyjaśnienie obserwowanych zjawisk. Była to dla nas okazja do nauki i zabawy, a bardziej nawet do nauki przy zabawie. Znaleźliśmy również czas na spacer bulwarem wzdłuż Wisły i odwiedziny u warszawskiej Syrenki. 

W dniach 18-22.09.2017 roku odbył się wyjazd przyrodniczo-ekologiczny dla wychowanków Ośrodka do miejscowości Załęcze Wielkie. Podczas wyjazdu poznawaliśmy faunę i florę okolicy, wzięliśmy udział w zajęciach dotyczących czystości wody, uczyliśmy się rozpoznawać ptaki i grzyby, biegaliśmy na orientację, wzięliśmy udział w warsztatach astronomicznych. Spędzaliśmy również czas przy ognisku i na grzybobraniach. Nie mieliśmy czasu, żeby się nudzić, a wiedza którą zdobyliśmy i wspomnienia miłych chwili pozostaną z nami na długo.

Ważne terminy - wrzesień 2017!

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole Podstawowej nr 209 w Łodzi" rozpoczną się w dniu 11.09.2017 roku.

Plany zajęć umieszczone zostaną w zakładce "Plany zajęć".

W dniach 18 - 22.09.2017 roku planowany jest wyjazd ekologiczno-przyrodniczy. Wyjazd odbędzie się w miejscowości Załęcze Wielkie.

W dniu 28.09.2017 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców i opiekunów, młodzieży rozpoczynającej naukę w placówce, a tym samym udział w projekcie w bieżącym roku szkolnym. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie z zakresu TIK

W dniach 30-31.08.2017 roku odbywa się kolejne szkolenie z zakresu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dużo wiedzy ląduje w naszych głowach!

 

Szkolenie z zakresu TIK

W dniach 19-20.06.2017 roku odbyło się szkolenia z zakresu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podsumowując, głosem jednej z uczestniczek: "Odkrywaliśmy nowe możliwości!"

 

 

 W dniu 6.02.2017 roku rozpoczęła się realizacja zajęć dla uczniów w ramach projektu "Edukacyjne SOS" - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi". Plan zajęć dostępny w zakładce "Plan zajęć"

Informacje o poszczególnych formach wsparcia dla nauczycieli aktualizowane są na bieżąco po ustaleniu grafiku poszczególnych form wsparcia w zakładce: Wsparcie dla nauczycieli.