Wsparcie dla nauczycieli

Superwizja dla nauczycieli planowana jest w dniu: 06.10.2018.

Sesja coaching'owa dla nauczycieli planowana jest w dniu: 22.09.2018.

Szkolenie z zakresu obsługi programu Corel Draw dla nauczycieli Gimnazjum nr 54 oraz Szkoły Podstawowej nr 209 realizowane będzie według następującego harmonogramu:

29.08.2018  - wprowadzenie do obsługi programu, podstawy projektowania graficznego

15.09.2018 - tworzenie własnych projektów graficznych

17.11.2018 - tworzenie własnych projektów graficznych

8.12.2018 - podsumowanie cyklu szkoleniowego

W dniu 21.04.2018 roku superwizja dla nauczycieli zostaje odwołana. Superwizja odbędzie się w dniu 26.05.2018.

Najbliższe terminy szkoleń dla nauczycieli:

sesja coachingowa: 14 kwietnia 2018, 9 czerwca 2018

superwizja: 21 kwietnia 2018

 

W dniu 15.12.2017 roku - szkolenie uzupełniające dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Harmonogram superwizji i sesji coachingowych planowanych w okresie do grudnia 2017 roku:

- superwizja: 23 listopada 2017, 9 grudnia 2017;

-coaching: 08 października 2017, 4 listopada 2017, 18 listopada 2017.

W dniu 14.09.2017 roku - szkolenie z zakresu TIK dla nauczycieli.

W dniu 12.09.2017 szkolenie z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej dla nauczycieli zostało odwołana. Proponowany termin szkolenia: 14.09.2017 roku. Ostateczna informacja podana zostanie po konsultacji z nauczycielami.

Terminy szkoleń dla nauczycieli Gimnazjum nr 54

W dniu 8.10.2017 roku o godzinie 10.00 planowana jest sesja coaching'owa dla nauczycieli realizowana w ramach projektu "Edukacyjne SOS" - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi.  

Terminy szkoleń dla nauczycieli Gimnazjum nr 54

W dniu 9.09.2017 roku o godzinie 10.00 planowana jest kolejna superwizja dla nauczycieli realizowana w ramach projektu "Edukacyjne SOS" - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi.  

Terminy szkoleń dla nauczycieli Gimnazjum nr 54

Szkolenie z zakresu TIK:

19-20.06.2017 w godzinach 9:00 - 17:00

30-31.08.2017 w godzinach 9:00 - 17:00

12.09.2017 w godzinach 9:00 - 17:00

Superwizja (pierwsze spotkanie):

3.06.2017 od godziny 10:00

Coaching (pierwsze spotkanie):

12.06.2017 od godziny 14:30

Nauczyciele Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi rozpoczęli zgodnie z przeprowadzoną diagnozą studia podyplomowe umożliwiające nabycie kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji w celu podniesienia jakości kształcenia w naszej szkole.

Nauczyciele zostali zakwalifikowani do udziału w następujących formach wsparcia:

- studia podyplomowe z zakresu logopedii,

- studia podyplomowe z zakresu wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- studia podyplomowe z zakresu arteterapii,

- studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.

Kolejną formą wsparcia dla nauczycieli będzie szkolenie w zakresie korzystania z narzędzi TIK, superwizje i sesje coachingowe.