Kontrakt

KONTRAKT

  • Każdy wychowanek jest zarazem uczniem Gimnazjum nr 54 lub Szkoły Podstawowej nr 209 przy MOS "SOS" nr 1.
  • Wychowanek po zapoznaniu się z ofertą placówki podpisuje ze swej strony z wychowawcą prowadzącym KONTRAKT, w którym zobowiązuje się do:

a) przestrzegania norm obowiązujących w Ośrodku;

b) udziału w zajęciach lekcyjnych;
c) udziału w spotkaniach społeczności i grupach socjoterapeutycznych Ośrodka;
d) udziału w zajęciach socjoterapeutycznych (popołudniowych).

  • Nierealizowanie kontraktu może spowodować skreślenie z listy uczniów i wychowanków Ośrodka.