Nasza oferta

 

Zapewniamy:

  • naukę w 16 - osobowych klasach III Gimnazjum nr 54 oraz VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1, indywidualizację terapii, wychowania i edukacji (możliwość promocji śródsemestralnej),
  • zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne przygotowujące do samodzielnego życia,
  • zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne,
  • socjoterapeutyczne obozy i wyjazdy: integracyjne, reintegracyjne, tematyczne.

Ośrodek jest placówką feryjną. Dla młodzieży w sytuacji kryzysowej istnieje możliwość całodobowej opieki połączonej z udzielaniem różnych form pomocy. W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy i pracownik socjalny przygotowani do pracy socjoterapeutycznej. W środy odbywają się spotkania społeczności Ośrodka - zgromadzenia, w czasie których wychowankowie i pracownicy Ośrodka wspólnie decydują o sprawach związanych z pobytem w Ośrodku.

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest różnorodna, a proponowane aktywności wychowanek może wybierać zgodnie z zainteresowaniami.

 

Na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi odbywają się następujące zajęcia:

a) zajęcia sportowe, w tym:

- zajęcia na pływalni „Wodny Raj”;

- treningi sportów grupowych (piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna);

- zajęcia na ściance wspinaczkowej Stratosfera w łódzkiej Manufakturze;

- wycieczki rowerowe;

- zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni znajdującej się na terenie Ośrodka;

- turnieje tenisa stołowego oraz bilardowe;

- zajęcia fitness – organizowane dla dziewcząt i chłopców;

b) warsztaty kulinarne – organizowane cotygodniowo w przygotowanej i wyposażonej specjalnie do gotowania pracowni;

c) warsztaty filmowe – MOS „SOS” nr 1 w Łodzi posiada odnowioną salę kinową znajdującą się w podziemiach budynku, która została w 2014 roku doposażona w najnowsze pozycje filmowe skierowane do młodzieży. Korzystanie z sali kinowej jednocześnie daje nauczycielom możliwość urozmaicania codziennych zajęć lekcyjnych;

d) zajęcia artystyczne, w tym:

- plastyczne i biżuteryjne - oparte na wybranych technikach plastycznych;

- muzyczne – należy dodać, iż największym zainteresowaniem cieszy się możliwość korzystania z zestawu do karaoke;

- techniczne – związane z kształtowaniem i doskonaleniem umiejętności przydatnych każdemu z nas, począwszy od zajęć modelarskich, a kończąc na prostych pracach wspólnie z naszym ośrodkowym konserwatorem.

Na terenie MOS „SOS” nr 1 w Łodzi istnieje również możliwość korzystania z dostępnych komputerów oraz organizowania gier i zabaw ruchowych w ogrodzie na terenie Ośrodka.

Wydawać się może, iż oferta zajęć popołudniowych organizowanych na terenie Ośrodka jest niezwykle bogata i każdy powinien odnaleźć możliwość rozwoju własnych pasji. Mimo to, bazując na wieloletnim doświadczeniu wszystkich pracowników Ośrodka, nadal jesteśmy otwarci na propozycje nowych, twórczych aktywności skierowanych do młodzieży. Aktywności, w których udział pozwoli na połączenie nauki wykonywania codziennych czynności z rozwojem zainteresowań wychowanków w oparciu o założony plan socjoterapeutyczny Ośrodka.

 

W stołówce Ośrodka stwarzamy możliwość zjedzenia obiadów (za odpłatnością).