Pracownicy

Pracownicy pedagogiczni:

Joanna Kamińska - dyrektor/psycholog

Alicja Dobiesz - psycholog

Małgorzata Kospin - psycholog

Margarita Jaworska - pedagog

Monika Stelmaszczyk - pedagog

Aleksandra Wira - wychowawca

Kinga Bors - wychowawca

Katarzyna Rajska - wychowawca

Tomasz Górniak - wychowawca

Izabela Kuźmińska - wychowawca

Anna Woźniak - wychowawca

Magdalena Wiśniewska - wychowawca

Angelika Gamrowska - wychowawca

Honorata Hursztyn - wychowawca

Agnieszka Kutkowska - wychowawca

Dominik Pytlos - wychowawca

Katarzyna Czubkowska - nauczyciel j. polskiego

Marta Krysiak - nauczyciel geografii, wychowawca

Paweł Sądej - wychowawca, nauczyciel techniki

Aneta Sobczak - Szmajda - nauczyciel j. rosyjskiego

Patrycja Pacholska - nauczyciel j. angielskiego i edukacji dla bezpieczeństwa

Anna Czerkawska - nauczyciel matematyki

Robert Zarzycki - nauczyciel biologii i wychowania fizycznego

Karolina Mikołajczyk - nauczyciel chemii i fizyki

Paweł Pawlak - nauczyciel historii

Izabela Tabachowicz - nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych

Anna Walacz - nauczyciel informatyki

Witold Wencel - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, etyki, wychowania do życia w rodzinie i wychowawca

Pracownicy administracji i obsługi:

Zbysława Rybicka-gł. księgowa

Małgorzata Szurpik-referent ds. płac

Marzena Januszewska-Zarzycka-kierownik gospodarczy

Konrad Janczak-specjalista pracy socjalnej

Bożena Majewska -Pokrop-intendent, magazynier

Monika Pałgan-referent ds. uczniowskich

Maria Owczarska-kucharka

Jolanta Tarnowska – pomoc kuchenna

Jolanta Krzeszewska -woźna, sprzątaczka

Beata Kwarciana -sprzątaczka

Jacek Zapieraczyński–konserwator

Jarosław Jeziorski-dozorca

Grzegorz Polak-dozorca

Jarosław Pokrop-dozorca

Radosław Czerkawski -dozorca