Ogłoszenia

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi zaprasza do składania CV w naborze na stanowiska samodzielnego referenta ds. płac. Wakat od 01.01.2019. Szczegółowy w załączonym pliku.

samodzielny referent do spraw płac

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu pomocy dydaktycznych do przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami poniżej. Załączniki w wersji edytowalnej zostaną przesłane po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

Formularz ofertowy-pomoce dydaktyczna

szczegółwwy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne

 

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi programu Corel Draw - wyniki.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje o wyborze podmiotu do realizacji szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi programu Corel Draw.

zawiadomienie o wyborze

 

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi programu Corel Draw.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym organizacji szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi programu Corel Draw. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami poniżej. Załączniki w wersji edytowalnej zostaną przesłane po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

Zapytanie ofertowe Corel DRAW

wzór umowy CorelDRAW

FORMULARZ OFERTY CORELDRAW

 

Wyniki naboru na stanowisko głównej księgowej.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi podaje wyniki naboru na stanowisko głównej księgowej. Wyniki naboru w załączeniu. 

wynik konkursu na stanowisko gł. księgowego

 

Nabór na stanowisko głównej księgowej.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi prowadzi nabór na stanowisko głównej księgowej. Ogłoszenie o naborze w załączeniu. Zainteresowane osoby zachęcamy do aplikowania.konkurs na stanowisko głównej księgowej

 

Informacja dotycząca wyłonienia realizatora usługi wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza podaje informację dotyczącą wyłonienia realizatora usługi wycieczka do Centrum Nauki Kopernik.

Ogłoszenie o wyborze Centrum Koprenik

 

Zapytanie ofertowe wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym  dotyczącym organizacji wycieczki do Centrum Nauki Kopernik dla wychowanków placówki. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami poniżej. Załączniki w wersji edytowalnej zostaną przesłane po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

formularz ofertowy

projekt umowa

zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe "Aktywna tablica"

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologi informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica". W załączniku zapytanie ofertowe. Jeśli chcecie Państwo uzyskać Formularz Ofertowy w wersji edytowalnej prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod adresem: mos_sos@wp.pl

Aktywna tablica MOS SOS 1

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi ul. Wapienna 24a  informuje, iż w dniu 22.06.2017 r. w postępowaniu dotyczącym doposażenia w nowoczesne narzędzia TIK w ramach  Projektu "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:

Zawiadomienie Komputery

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi ul. Wapienna 24a  informuje, iż w dniu 21.06.2017 r. w postępowaniu dotyczącym organizacji wyjazdu przyrodniczo-ekologicznego w ramach  Projektu "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:

Zawiadomienie Wyjazd

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniach ofertowych na zakup sprzętu komputerowego. Formularze oferty oraz zapytania ofertowe w załączeniu. Formularz w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

Ogłoszenie znajduje się również w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1039387

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 14.06.2017

wzór umowy

zapytanie ofertowe 14

Formularz ofertowy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi ul. Wapienna 24a  informuje, iż w dniu 08.06.2017 r. w postępowaniu na dostawę komputerów, serwera i multimediów w ramach  Projekt "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  zostały złożone dwie oferty wykonawców. Jednak postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Informacja o przyczynach unieważnienia w załączniku.

IMG_20170613_0001

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym  dotyczącym organizacji wyjazdu przyrodniczo-ekologicznego dla wychowanków placówki. Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikiem nr 1 poniżej. Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

formularz ofertowy

umowa-wzór

zapytanie ofertowe-wyjazd przyrodniczy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zamieszcza odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego. Plik w załączeniu.

Ogłoszenie znajduje się w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036728

odpowiedzi na pytania            odpowiedzi na pytania 2

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniach ofertowych na zakup sprzętu komputerowego. Formularze oferty oraz zapytania ofertowe w załączeniu. Formularz w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

Ogłoszenie znajduje się również w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1036728

wzór umowy

Załącznik nr 1

zapytanie ofertowe 31.05.2017

Formularz ofertowy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym w celu rozeznania rynku dotyczącym organizacji wyjazu przyrodniczo-ekologicznego dla wychowanków placówki. Zapytanie ofertowe wraz z Załącznikiem nr 1 poniżej. Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku

Załącznik nr 1

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi ul. Wapienna 24a  informuje, iż w dniu 24.05.2017 r. w postępowaniu na dostawę komputerów, serwera i multimediów w ramach  Projekt "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  zostały złożone cztery oferty wykonawców.

Zamawiający posiada na sfinansowanie zmówienia 83.320,40 brutto ( słownie :osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 40/100)

Ceny  złożonych ofert przekraczają kwotę, którą zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostaje UNIEWAŻNIONE.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w załączniku.

zawiadomienie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi ul. Wapienna 24a  informuje, iż w dniu 22.05.2017 r. w postępowaniach w ramach  Projektu "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  zostały wyłonione najkorzystniejsze oferty. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert w załączeniu:

tablica klimatyzator 22.05.2017

tablica administrowanie siecią 22.05.2017

tablica pomoce terapeutyczne 22.05.2017

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniach ofertowych na zakup sprzętu komputerowego. Formularze oferty oraz zapytania ofertowe w załączeniu. Formularz w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

Ogłoszenie znajduje się również w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034487

Formularz ofertowy

siwz_sos (1)

Wzór umowy

Załącznik nr 1

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi ul. Wapienna 24a  informuje, iż w dniu 12.05.2017 r. w postępowaniu na roboty budowlane w ramach  Projektu "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

 IMG_20170515_0001

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi ul. Wapienna 24a  informuje, iż w dniu 12.05.2017 r. w postępowaniu na dostawę komputerów, serwera i multimediów w ramach  Projekt "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  zostały złożone dwie oferty wykonawców:

oferta nr 1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok.4 - cena oferty brutto 108.777,57 zł ( słownie: sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 57/100)

oferta nr 2

"TRECOM LÓDZ" Sp. z o.o. ul Czyżewska 10 , 02-908 Warszawa - cena oferty brutto 116.517,47 zł ( słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 47/100)

Zamawiający posiada na sfinansowanie zmówienia 83.320,40 brutto ( słownie :osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 40/100)

Ceny obydwu złożonych ofert przekraczają kwotę, którą zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostaje UNIEWAŻNIONE. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniach ofertowych na administrowanie siecią komputerową. Formularze oferty oraz zapytania ofertowe w załączeniu. Formularz w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

formularz ofertowy adm.

wzór umowy

zapytanie ofertowe administrowanie siecią

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniach ofertowych na zakup pomocy terapeutycznych i edukacyjnych. Formularze oferty oraz zapytania ofertowe w załączeniu. Formularz w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

formularz ofertowy

załacznik nr 1-pakiet nr 1 załacznik nr 3 -pakiet nr 3 załacznik nr 4 -pakiet nr 4 załacznik nr 5 -pakiet nr 5 załacznik nr 6-pakiet nr 6 załacznik nr 7-pakiet nr 7 załącznik nr 2-pakiet nr 2

zapytanie ofertowe pom terapeutyczne

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniach ofertowych na zakup klimatyzatora. Formularze oferty oraz zapytania ofertowe w załączeniu. Formularz w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

 

formularz ofertowy  zapytanie ofertowe na klimatyzator

W dniu 11.05.2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie ofert dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych i terapeutycznych oraz przeprowadzenia szkoleń dla kadry pedagogicznej w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wskazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do jednostki w związku zamieszczonym w bazie konkurencyjności zapytaniem ofertowym na zakup sprzętu komputerowego. Plik zawierający ogłoszenie w załączeniu.

odp. Baza Konkurencyjności

Odpowiedzi na pytania oferentów - cz.2

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniach ofertowych na roboty budowlane. Formularze oferty oraz zapytania ofertowe w załączeniu. Formularz w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniach ofertowych na zakup sprzętu komputerowego. Formularze oferty oraz zapytania ofertowe w załączeniu. Formularz w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.

Ogłoszenie znajduje się również w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1031294

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi w związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniach ofertowych z zakresu prowadzenia szkoleń umożliwiających podnoszenie kompetencji przez nauczycieli Gimnazjum nr 54 w Łodzi. Formularze oferty oraz zapytania ofertowe w załączeniu. Formularz w wersji edytowalnej zostanie przesłany po uprzednim kontakcie z placówką: mos_sos@wp.pl.