Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Edukacyjne SOS”

W dniu 06.02.2017 rozpoczęły się zajęcia dla uczniów Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1 w Łodzi. Wśród zajęć znajdują się zajęcia budujące kompetencje kluczowe niezbędne na rynkuz14688486Q,ss pracy: zajęcia ekonomiczne, ekologiczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, warsztaty psychospołeczne. A także zajęcia przyczyniające się do indywidualizacji procesu kształcenia w naszej szkole: zajęcia z terapii pedagogicznej, indywidualne konsultacje z pedagogiem i psychologiem. 

Brzmi skomplikowanie??? Ale to tylko pozory! Będzie dużo dobrej zabawy, interaktywnych form pracy... i mamy nadzieję, że każdy uczeń znajdzie w ofercie coś dla siebie.